BEHANDLING

Jeg tror på vigtigheden af, selv at gå på den vej, som jeg viser dig. For mig handler det ikke nødvendigvis om at have oplevet en lignende smerte, men snarere om selv at handle efter de principper, som jeg lærer fra mig. Det gælder principperne fra kognitiv terapi såvel som de anbefalinger, der omhandler nærende kost for menneskekroppen.

Kognitiv terapi

I mit kliniske arbejde som psykolog arbejder jeg med Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT er, kort fortalt, en veldokumenteret metode til at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre og en effektiv vej til at håndtere ubehagelige tanker og følelser uden kamp og anstrengelse.

I ACT arbejder vi hen i mod at kunne betragte tanker og følelser frem for at kæmpe med dem. Og vi finder eller genfinder kontakten til det du længes efter – og sætter ord eller billeder på hvordan du, i dit hjerte, ønsker at være som menneske.

I ACT kaldes dette værdiarbejde, og netop fordi vi beskæftiger os med dine værdier giver det, i mine øjne, særdeles god mening at vi også forholder os til hvordan du lever dit liv i dag.

Kost- og helserådgivning

I en tid hvor der forskes mere og mere i vores anden hjerne, tarmen, og dennes betydning for vores sundhed, er det, for mig, meget meningsfuldt at inddrage livsstil som et element i terapien.

Ønsker du en mere helhedsorienteret og holistisk tilgang inddrager jeg selvrapporteringsskemaer for at blive klogere på netop din måde at leve på. Disse skemaer omhandler blandt andet dine vaner omkring søvn, kost, bevægelse og tidligere eller eksisterende sygdomme/lidelser.

Selvrapporteringsskemaer giver mig vigtig og brugbar viden, så jeg er i stand til at tilrettelægge en unik behandlingsplan, der passer specielt til dig.